EASK 123.3

EASK / EASK 123.3
EASK_123.3.png
EASK_123.3__dimen.png
 
Размер шины 1: 123 х 30 мм
Размер шины 2: 3x100х10 мм
Диаметр кабеля: 100 мм
Ширина: 172 мм
Высота: 187,5 мм
Глубина: 52 мм
Код  заказа
Описание
Тип
Модель
Первичный ток  [A]
Вторичный ток   [A]
Мощность  VA
Класс точности

EASK 123.3 sec.5A cl.0.5

V56-2301D

EASK 123.3  750/5A  2.5VA cl.0.5

EASK
123.3
750
5
2.5
0.5

V56-2301F

EASK 123.3  750/5A  5VA cl.0.5

EASK
123.3
750
5
5
0.5

V56-2301H

EASK 123.3  750/5A  10VA cl.0.5

EASK
123.3
750
5
10
0.5

V56-2501D

EASK 123.3  1000/5A  2.5VA cl.0.5

EASK
123.3
1000
5
2.5
0.5

V56-2501F

EASK 123.3  1000/5A  5VA cl.0.5

EASK
123.3
1000
5
5
0.5

V56-2501H

EASK 123.3  1000/5A  10VA cl.0.5

EASK
123.3
1000
5
10
0.5

V56-2601F

EASK 123.3  1200/5A  5VA cl.0.5

EASK
123.3
1200
5
5
0.5

V56-2601H

EASK 123.3  1200/5A  10VA cl.0.5

EASK
123.3
1200
5
10
0.5

V56-2601J

EASK 123.3  1200/5A  15VA cl.0.5

EASK
123.3
1200
5
15
0.5

V56-2701F

EASK 123.3  1250/5A  5VA cl.0.5

EASK
123.3
1250
5
5
0.5

V56-2701H

EASK 123.3  1250/5A  10VA cl.0.5

EASK
123.3
1250
5
10
0.5

V56-2701J

EASK 123.3  1250/5A  15VA cl.0.5

EASK
123.3
1250
5
15
0.5

V56-2801F

EASK 123.3  1500/5A  5VA cl.0.5

EASK
123.3
1500
5
5
0.5

V56-2801H

EASK 123.3  1500/5A  10VA cl.0.5

EASK
123.3
1500
5
10
0.5

V56-2801J

EASK 123.3  1500/5A  15VA cl.0.5

EASK
123.3
1500
5
15
0.5

V56-2903F

EASK 123.3  1600/5A  5VA Kl.0,5

EASK
123.3
1600
5
5
0,5

V56-2901H

EASK 123.3  1600/5A  10VA cl.0.5

EASK
123.3
1600
5
10
0.5

V56-2901J

EASK 123.3  1600/5A  15VA cl.0.5

EASK
123.3
1600
5
15
0.5

V56-3003F

EASK 123.3  2000/5A  5VA Kl.0,5

EASK
123.3
2000
5
5
0,5

V56-3001H

EASK 123.3  2000/5A  10VA cl.0.5

EASK
123.3
2000
5
10
0.5

V56-3001J

EASK 123.3  2000/5A  15VA cl.0.5

EASK
123.3
2000
5
15
0.5

V56-3001L

EASK 123.3  2000/5A  30VA cl.0.5

EASK
123.3
2000
5
30
0.5

V56-3203F

EASK 123.3  2500/5A  5VA Kl.0,5

EASK
123.3
2500
5
5
0,5

V56-3201H

EASK 123.3  2500/5A  10VA cl.0.5

EASK
123.3
2500
5
10
0.5

V56-3201J

EASK 123.3  2500/5A  15VA cl.0.5

EASK
123.3
2500
5
15
0.5

V56-3201L

EASK 123.3  2500/5A  30VA cl.0.5

EASK
123.3
2500
5
30
0.5

V56-3301F

EASK 123.3  3000/5A  5VA Kl.0,5

EASK
123.3
3000
5
5
0,5

V56-3301H

EASK 123.3  3000/5A  10VA cl.0.5

EASK
123.3
3000
5
10
0.5

V56-3301J

EASK 123.3  3000/5A  15VA cl.0.5

EASK
123.3
3000
5
15
0.5

V56-3301L

EASK 123.3  3000/5A  30VA cl.0.5

EASK
123.3
3000
5
30
0.5

EASK 123.3 sec.5A cl.0.5s

V56-2302D

EASK 123.3  750/5A  2.5VA cl.0.5s

EASK
123.3
750
5
2.5
0.5s

V56-2302F

EASK 123.3  750/5A  5VA cl.0.5s

EASK
123.3
750
5
5
0.5s

V56-2302H

EASK 123.3  750/5A  10VA cl.0.5s

EASK
123.3
750
5
10
0.5s

V56-2502D

EASK 123.3  1000/5A  2.5VA cl.0.5s

EASK
123.3
1000
5
2.5
0.5s

V56-2502F

EASK 123.3  1000/5A  5VA cl.0.5s

EASK
123.3
1000
5
5
0.5s

V56-2502H

EASK 123.3  1000/5A  10VA cl.0.5s

EASK
123.3
1000
5
10
0.5s

V56-2602F

EASK 123.3  1200/5A  5VA cl.0.5s

EASK
123.3
1200
5
5
0.5s

V56-2602H

EASK 123.3  1200/5A  10VA cl.0.5s

EASK
123.3
1200
5
10
0.5s

V56-2602J

EASK 123.3  1200/5A  15VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1200
5
15
0.5s

V56-2702F

EASK 123.3  1250/5A  5VA cl.0.5s

EASK
123.3
1250
5
5
0.5s

V56-2702H

EASK 123.3  1250/5A  10VA cl.0.5s

EASK
123.3
1250
5
10
0.5s

V56-2702J

EASK 123.3  1250/5A  15VA cl.0.5s

EASK
123.3
1250
5
15
0.5s

V56-2802F

EASK 123.3  1500/5A  5VA cl.0.5s

EASK
123.3
1500
5
5
0.5s

V56-2802H

EASK 123.3  1500/5A  10VA cl.0.5s

EASK
123.3
1500
5
10
0.5s

V56-2802J

EASK 123.3  1500/5A  15VA cl.0.5s

EASK
123.3
1500
5
15
0.5s

V56-2901F

EASK 123.3  1600/5A  5VA Kl.0,5s

EASK
123.3
1600
5
5
0,5s

V56-2902H

EASK 123.3  1600/5A  10VA cl.0.5s

EASK
123.3
1600
5
10
0.5s

V56-2902J

EASK 123.3  1600/5A  15VA cl.0.5s

EASK
123.3
1600
5
15
0.5s

V56-3002F

EASK 123.3  2000/5A  5VA Kl.0,5s

EASK
123.3
2000
5
5
0,5s

V56-3002H

EASK 123.3  2000/5A  10VA cl.0.5s

EASK
123.3
2000
5
15
0.5s

V56-3002J

EASK 123.3  2000/5A  15VA cl.0.5s

EASK
123.3
2000
5
15
0.5s

V56-3002L

EASK 123.3  2000/5A  30VA cl.0.5s

EASK
123.3
2000
5
30
0.5s

V56-3202F

EASK 123.3  2500/5A  5VA Kl.0,5s

EASK
123.3
2500
5
5
0,5s

V56-3202H

EASK 123.3  2500/5A  10VA cl.0.5s

EASK
123.3
2500
5
10
0.5s

V56-3202J

EASK 123.3  2500/5A  15VA cl.0.5s

EASK
123.3
2500
5
15
0.5s

V56-3202L

EASK 123.3  2500/5A  30VA cl.0.5s

EASK
123.3
2500
5
30
0.5s

V56-3302F

EASK 123.3  3000/5A  5VA Kl.0,5s

EASK
123.3
3000
5
5
0,5s

V56-3302H

EASK 123.3  3000/5A  10VA cl.0.5s

EASK
123.3
3000
5
10
0.5s

V56-3302J

EASK 123.3  3000/5A  15VA cl.0.5s

EASK
123.3
3000
5
15
0.5s

V56-3302L

EASK 123.3  3000/5A  30VA cl.0.5s

EASK
123.3
3000
5
30
0.5s

EASK 123.3 sec.5A cl.0.2

V56-2503D

EASK 123.3  1000/5A  2.5VA cl.0.2

EASK
123.3
1000
5
2.5
0.2

V56-2503F

EASK 123.3  1000/5A  5VA cl.0.2

EASK
123.3
1000
5
5
0.2

V56-2603F

EASK 123.3  1200/5A  5VA cl.0.2

EASK
123.3
1200
5
5
0.2

V56-2603H

EASK 123.3  1200/5A  10VA cl.0.2

EASK
123.3
1200
5
10
0.2

V56-2703F

EASK 123.3  1250/5A  5VA cl.0.2

EASK
123.3
1250
5
5
0.2

V56-2703H

EASK 123.3  1250/5A  10VA cl.0.2

EASK
123.3
1250
5
10
0.2

V56-2703J

EASK 123.3  1250/5A  15VA cl.0.2

EASK
123.3
1250
5
15
0.2

V56-2803F

EASK 123.3  1500/5A  5VA cl.0.2

EASK
123.3
1500
5
5
0.2

V56-2803H

EASK 123.3  1500/5A  10VA cl.0.2

EASK
123.3
1500
5
10
0.2

V56-2803J

EASK 123.3  1500/5A  15VA cl.0.2

EASK
123.3
1500
5
15
0.2

V56-2903H

EASK 123.3  1600/5A  10VA cl.0.2

EASK
123.3
1600
5
10
0.2

V56-2903J

EASK 123.3  1600/5A  15VA cl.0.2

EASK
123.3
1600
5
15
0.2

V56-3003F

EASK 123.3  2000/5A  5VA Kl.0,2

EASK
123.3
2000
5
5
0,2

V56-3003H

EASK 123.3  2000/5A  10VA cl.0.2

EASK
123.3
2000
5
10
0.2

V56-3003J

EASK 123.3  2000/5A  15VA cl.0.2

EASK
123.3
2000
5
15
0.2

V56-3203F

EASK 123.3  2500/5A  5VA Kl.0,2

EASK
123.3
2500
5
5
0,2

V56-3203H

EASK 123.3  2500/5A  10VA cl.0.2

EASK
123.3
2500
5
10
0.2

V56-3203J

EASK 123.3  2500/5A  15VA cl.0.2

EASK
123.3
2500
5
15
0.2

V56-3303F

EASK 123.3  3000/5A  5VA Kl.0,2

EASK
123.3
3000
5
5
0,2

V56-3303H

EASK 123.3  3000/5A  10VA cl.0.2

EASK
123.3
3000
5
10
0.2

V56-3303J

EASK 123.3  3000/5A  15VA cl.0.2

EASK
123.3
3000
5
15
0.2

EASK 123.3 sec.1A cl.0.5

V56-2311D

EASK 123.3  750/1A  2.5VA  cl.0.5

EASK
123.3
750
1
2.5
0.5

V56-2311F

EASK 123.3  750/1A  5VA  cl.0.5

EASK
123.3
750
1
5
0.5

V56-2311H

EASK 123.3  750/1A 10VA   cl.0.5

EASK
123.3
750
1
10
0.5

V56-2511D

EASK 123.3  1000/1A  2.5VA   cl.0.5

EASK
123.3
1000
1
2.5
0.5

V56-2511F

EASK 123.3  1000/1A  5VA  cl.0.5

EASK
123.3
1000
1
5
0.5

V56-2511H

EASK 123.3  1000/1A  10VA  cl.0.5

EASK
123.3
1000
1
10
0.5

V56-2611F

EASK 123.3  1200/1A  5VA  cl.0.5

EASK
123.3
1200
1
5
0.5

V56-2611H

EASK 123.3  1200/1A  10VA  cl.0.5

EASK
123.3
1200
1
10
0.5

V56-2611J

EASK 123.3  1200/1A  15VA  cl.0.5

EASK
123.3
1200
1
15
0.5

V56-2711F

EASK 123.3  1250/1A  5VA  cl.0.5

EASK
123.3
1250
1
5
0.5

V56-2711H

EASK 123.3  1250/1A  10VA  cl.0.5

EASK
123.3
1250
1
10
0.5

V56-2711J

EASK 123.3  1250/1A  15VA  cl.0.5

EASK
123.3
1250
1
15
0.5

V56-2811F

EASK 123.3  1500/1A  5VA  cl.0.5

EASK
123.3
1500
1
5
0.5

V56-2811H

EASK 123.3  1500/1A  10VA  cl.0.5

EASK
123.3
1500
1
10
0.5

V56-2811J

EASK 123.3  1500/1A  15VA  cl.0.5

EASK
123.3
1500
1
15
0.5

V456-2811L

EASK 123.3  1500/1A  30VA  cl.0.5

EASK
123.3
1500
1
30
0.5

V56-2911F

EASK 123.3  1600/1A  5VA  Kl.0.5

EASK
123.3
1600
1
5
0.5

V56-2911H

EASK 123.3  1600/1A  10VA  cl.0.5

EASK
123.3
1600
1
10
0.5

V56-2911J

EASK 123.3  1600/1A  15VA  cl.0.5

EASK
123.3
1600
1
15
0.5

V56-2911L

EASK 123.3  1600/1A  30VA  cl.0.5

EASK
123.3
1600
1
30
0.5

V56-3013F

EASK 123.3  2000/1A  5VA  Kl.0.5

EASK
123.3
2000
1
5
0.5

V56-3011H

EASK 123.3  2000/1A  10VA  cl.0.5

EASK
123.3
2000
1
10
0.5

V56-3011J

EASK 123.3  2000/1A  15VA  cl.0.5

EASK
123.3
2000
1
15
0.5

V56-3011L

EASK 123.3  2000/1A  30VA  cl.0.5

EASK
123.3
2000
1
30
0.5

V56-3211F

EASK 123.3  2500/1A  5VA  Kl.0.5

EASK
123.3
2500
1
5
0.5

V56-3211H

EASK 123.3  2500/1A  10VA  cl.0.5

EASK
123.3
2500
1
10
0.5

V56-3211J

EASK 123.3  2500/1A  15VA  cl.0.5

EASK
123.3
2500
1
15
0.5

V56-3211L

EASK 123.3  2500/1A  30VA  cl.0.5

EASK
123.3
2500
1
30
0.5

EASK 123.3 sec.1A cl.0.5s

V56-2312D

EASK 123.3  750/1A  2.5VA  cl.0.5s

EASK
123.3
750
1
2.5
0.5s

V56-2312F

EASK 123.3  750/1A  5VA  cl.0.5s

EASK
123.3
750
1
5
0.5s

V56-2312H

EASK 123.3  750/1A 10VA  cl.0.5s

EASK
123.3
750
1
10
0.5s

V56-2512D

EASK 123.3  1000/1A  2.5VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1000
1
2.5
0.5s

V56-2512F

EASK 123.3  1000/1A  5VA   cl.0.5s

EASK
123.3
1000
1
5
0.5s

V56-2512H

EASK 123.3  1000/1A  10VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1000
1
10
0.5s

V56-2612F

EASK 123.3  1200/1A  5VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1200
1
5
0.5s

V56-2612H

EASK 123.3  1200/1A  10VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1200
1
10
0.5s

V56-2612J

EASK 123.3  1200/1A  15VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1200
1
15
0.5s

V56-2712F

EASK 123.3  1250/1A  5VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1250
1
5
0.5s

V56-2712H

EASK 123.3  1250/1A  10VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1250
1
10
0.5s

V56-2712J

EASK 123.3  1250/1A  15VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1250
1
15
0.5s

V56-2812F

EASK 123.3  1500/1A  5VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1500
1
5
0.5s

V56-2812H

EASK 123.3  1500/1A  10VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1500
1
10
0.5s

V56-2812J

EASK 123.3  1500/1A  15VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1500
1
15
0.5s

V56-2812L

EASK 123.3  1500/1A  30VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1500
1
30
0.5s

V56-2912F

EASK 123.3  1600/1A  5VA  Kl.0.5s

EASK
123.3
1600
1
5
0.5s

V56-2912H

EASK 123.3  1600/1A  10VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1600
1
10
0.5s

V56-2912J

EASK 123.3  1600/1A  15VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1600
1
15
0.5s

V56-2912L

EASK 123.3  1600/1A  30VA  cl.0.5s

EASK
123.3
1600
1
30
0.5s

V56-3012F

EASK 123.3  2000/1A  5VA  Kl.0.5s

EASK
123.3
2000
1
5
0.5s

V56-3012H

EASK 123.3  2000/1A  10VA  cl.0.5s

EASK
123.3
2000
1
10
0.5s

V56-3012J

EASK 123.3  2000/1A  15VA  cl.0.5s

EASK
123.3
2000
1
15
0.5s

V56-3012L

EASK 123.3  2000/1A  30VA  cl.0.5s

EASK
123.3
2000
1
30
0.5s

V56-3212F

EASK 123.3  2500/1A  5VA  Kl.0.5s

EASK
123.3
2500
1
5
0.5s

V56-3212H

EASK 123.3  2500/1A  10VA  cl.0.5s

EASK
123.3
2500
1
10
0.5s

V56-3212J

EASK 123.3  2500/1A  15VA  cl.0.5s

EASK
123.3
2500
1
15
0.5s

V56-3212L

EASK 123.3  2500/1A  30VA  cl.0.5s

EASK
123.3
2500
1
30
0.5s

EASK 123.3 sec.1A cl.0.2

V56-2513D

EASK 123.3  1000/1A  2.5VA  cl.0.2

EASK
123.3
1000
1
2.5
0,2

V56-2513F

EASK 123.3  1000/1A  5VA  cl.0.2

EASK
123.3
1000
1
5
0,2

V56-2613F

EASK 123.3  1200/1A  5VA  cl.0.2

EASK
123.3
1200
1
5
0,2

V56-2613H

EASK 123.3  1200/1A  10VA  cl.0.2

EASK
123.3
1200
1
10
0,2

V56-2713F

EASK 123.3  1250/1A  5VA  cl.0.2

EASK
123.3
1250
1
5
0,2

V56-2713H

EASK 123.3  1250/1A  10VA  cl.0.2

EASK
123.3
1250
1
10
0,2

V56-2713J

EASK 123.3  1250/1A  15VA  cl.0.2

EASK
123.3
1250
1
15
0,2

V56-2813F

EASK 123.3  1500/1A  5VA  cl.0.2

EASK
123.3
1500
1
5
0,2

V56-2813H

EASK 123.3  1500/1A 10VA  cl.0.2

EASK
123.3
1500
1
10
0,2

V56-2813J

EASK 123.3  1500/1A  15VA  cl.0.2

EASK
123.3
1500
1
15
0,2

V56-2913F

EASK 123.3  1600/1A  5VA  Kl.0.2

EASK
123.3
1600
1
5
0,2

V56-2913H

EASK 123.3  1600/1A  10VA  cl.0.2 

EASK
123.3
1600
1
10
0,2

V56-2913J

EASK 123.3  1600/1A  15VA  cl.0.2

EASK
123.3
1600
1
15
0,2

V56-3013H

EASK 123.3  2000/1A  10VA  cl.0.2

EASK
123.3
2000
1
10
0,2

V56-3013J

EASK 123.3  2000/1A  15VA  cl.0.2

EASK
123.3
2000
1
15
0,2

V56-3213F

EASK 123.3  2500/1A  15VA  Kl.0.2

EASK
123.3
2500
1
15
0,2

V56-3213H

EASK 123.3  2500/1A  10VA  cl.0.2

EASK
123.3
2500
1
10
0,2

V56-3213J

EASK 123.3  2500/1A  15VA  cl.0.2

EASK
123.3
2500
1
15
0,2
 
Быстрый запрос
Интересующие приборы:
Как вас зовут:
Телефон или электронная почта:
Название компании:
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие
на обработку персональных данных
и подтверждаете, что ознакомлены
с  Политикой конфиденциальности